01-2

Сервисна поља

Индустрија интегрисаних кола
Нова енергетска индустрија
Прехрамбена и фармацеутска индустрија
Машинска индустрија
Индустрија равних екрана
Индустрија науке о животу
Јавна грађевинска индустрија
Интернет центар за податке (ИДЦ)

02-3

Услуга целог процеса

Консултације и дизајн
Инжењерски менаџмент
Набавка опреме
Трговинска логистика
Изградња и уградња
Рад и одржавање